วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ถังหมักผลไม้เพื่อทำน้ำเอ็นไซม์

 
 ตัวอย่างการทำน้ำหมักผลไม้ เพื่อทำน้ำเอ็นไซม์ (Fruits Cider)
 
 
การทำน้ำหมักผลไม้ เพื่อทำน้ำเอ็นไซม์ (Fruits Cider)
 

ถังหมักผลไม้ราคาพิเศษ 50 ลิตร
 

1 ความคิดเห็น: